Utstillinger

I våre utstillinger, blant annet på det vi kaller «stolpen»,
trekker vi fram bøker vi har lest selv eller vet har fått positiv omtale. 

Generelt ønsker vi å trekke fram bøker og forfattere som kanskje ikke så mange oppdager, som følge av liten kommersiell markedsføring.

Vi merker tydelig at forfattere og bøker omtalt i media får stor oppmerksomhet; dette blir fort bøker «alle» vil lese og ventelistene vokser.Men det finnes mange flere som fortjener å bli lest!