Velkommen til voksenavdelingen!

 

 

 

 

 

Her finner du fagbøker og skjønnlitterære bøker, Ringerikesamlingen, CDer med musikk, tidsskrifter, aviser, lydbøker og film.

I fagavdelingen er musikk, kunst, geografi & reiser og biografier plassert i egne hyller.
For øvrig er fagbøkene ordnet etter Deweys desimalklassifikasjon (DDK).
Hvilket Deweynummer (signatur) den enkelte tittel er tildelt, kan du finne ved å søke i katalogen.

I skjønnlitterær avdeling er bøkene ordnet alfabetisk på etternavnet til forfatter.
Krim og spennings-bøker står i egne hyller, det samme gjør dikt og skuespill.

I menyen til venstre finner du lister over sjangere og medier for voksne.

Spør om du lurer på noe!